Panelized System

ข้อดีของระบบ

ความต้านทานต่อภัยธรรมชาติ : ระบบโครงเหล็กสามารถต้านทานต่อ เฮอริเคน โทนาโด และแผนดินไหวได้ดีมาก เมื่อเทียบกับระบบที่สร้างด้วยปูน คอนกรีต ไม้ สามารถดูได้จากประเทศที่เกิดแผนดินไหวตลอดเช่น ญี่ปุ่น ที่ตึกเกือบทั้งหมดสร้างด้วยระบบโครงสร้างเหล็ก


ประหยัดฐานราก : ด้วยน้ำหนักของระบบโครงเหล็กที่เบากว่าไม้ และคอนกรีต ได้ถึง 60% ทำให้สามารถลดจำนวนและหรือขนาดของเสาเข็มได้


ลดความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว : ด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว( seismic force) ต่ำกว่าระบบที่ใช้วัสดุอื่น ซึ่งทำให้


การประกอบและติดตั้งที่ง่ายดาย : ด้วยความสัดส่วนความแข็งแกร่งกับน้ำหนักของเหล็ก ที่สามารถประกอบแผงได้ขนาดใหญ่แต่เบา ทำให้สามารถยกประกอบได้ด้วยแรงคนต่างจากระบบอื่น


ขนาดของเหล็กที่มีให้เลือกหลากหลาย : ตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้สามารถเพิ่มความยาวของโครงสร้างโดยเพิ่มขนาดของเหล็ก แทนการเสริมโครงสร้างผนังหรือเสาคาน


ง่ายต่อการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค : สามารถวางแผนเจาะช่องสำหรับทอระบบไฟฟ้าและระบบประปาเพื่อติดตั้งที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย


151202_NHC_Line-button
151202_NHC_Email-button

5 ประหยัด

1.ประหยัดเวลา
การสร้างบ้านด้วยระบบ PANELIZED สามารถร่นระยะเวลาได้มากกว่าการก่อสร้างแบบระบบก่ออิฐฉาบปูน ได้ถึง 50-70%

2.ประหยัดพลังงาน
2.1 มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน เพื่อลดการใช้ A/C เมื่อเข้าอยู่อาศัย
2.2 มีการใช้เครื่องจักรที่น้อยลง (No heavy equipment needed) และสามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

3.ประหยัดฐานราก
ตัวบ้านมีน้ำหนัก (ลด Cost) น้อยกว่าปูน 50-70% (ขึ้นอยู่กับแบบ แล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ )
แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า เพราะใช้เพียงฐานแผ่ และอาจจะไม่ใช้เลย หากมีสภาพดินที่เหมาะสม

4.ประหยัดค่า Furniture/ Interior
ด้วยการ Built-in function มีเฟอร์นิเจอร์ลอย ที่ทางเราสร้างให้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย Interior Designer จากปกติมีราคาค่อนข้างสูง

5.ประหยัดเม็ดเงินในอนาคต
สามารถนำโครงเหล็กกลับมาใช้ได้ใหม่หรือขายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่า/ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


151202_NHC_Line-button
151202_NHC_Email-button